Bemutatkozás


A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karán és a jogelőd karokon az üzleti informatikai képzés sok éves, gazdag hagyományokkal rendelkezik.  Ezen előzményeket követően dr. Simon Sándor elindított egy olyan szakmai-tudományos kezdeményezést, melynek célja az oktatók, a versenyszféra szakemberei és a hallgatók számára szakmai, tudományos kommunikációs fórum biztosítása. E fórum neve Üzleti Intelligencia Tudományos Műhely. A Kari Tanács 2011-ben határozattal elfogadta az alapító okiratot. Az Üzleti Intelligencia Tudományos Műhely egyesült a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testület keretében működő Üzleti Intelligencia Tudományos Műhellyel.


A Tudományos Műhely tevékenységének egyik látványos elemeit jelentik a tudományos vitaülések, melyeken a versenyszféra képviselői jönnek el karra, és mutatják be azt, hogy hogyan működik a gyakorlatban az, amit a kar jelentős részben elméleti szempontból tanít. A műhelymunka kevésbé látványos elemeit képezik a folyó gyakorlati kutatások. A főbb kutatási területek: vállalati információs rendszerek, adatbányászat, mobil technológiák, vállalati folyamatmenedzsment, controlling, ügyvitelszervezés, számvitel, termelés optimalizálás, számítógépes programozás.


A műhely tevékenységének látványos elemét jelentik, hogy a műhely klasztertagként részt vett a „DAOP 1.2.1.-11, Vállalati együttműködések és klaszterek támogatása” című pályázat tartalmának megvalósításában, és a TÁMOP 4.2.2.B-10/1 számú „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” elnevezésű projektben megrendezte 2012 tavaszán hét fordulóban az előadás és vitaülés sorozatot. Az évenként megrendezésre kerülő kari tdk konferencián gyakran önálló szekciót tud a műhely indítani. Kiemelt folyó gyakorlati kutatások: a dr. Simon Sándorhoz kötődő „ Mobil alkalmazás- és tananyagfejlesztés a Microsoft Dynamics szoftverekkel történő üzleti folyamatmenedzsmenthez” elnevezésű ERP kutatás, és az Avramucz Istvánhoz kötődő “Csoportmunka alkalmazás a mobilfelhőben” elnevezésű és CRM szoftverfejlesztéssel fogllakozó kutatási projekt. A műhely munkájában résztvevők száma változó: általában 2-4 fő oktató, kutató vagy mérnök illetve 2-5 fő hallgató.


© Dr. Simon Sandor 2015